Föreningens ordinarie stämma kommer att äga rum Tisdag 9/2 kl 19.00 i fd. videobutiken på Malmögatan 1.

Valet av lokal är p.g.a. att vi ej har tillräckligt med utrymme i vår ordinarie lokal enligt de nationella råden för att minska smittspridning av Covid-19. Medlemmar med symptom (även milda) uppmanas att ej delta. Ansiktsmask rekommenderas. Kallelse och dagordning med mera delas ut i era brevlådor inom kort.

/Styrelsen