Efter en lång period med skisser, ritningar, brandklassificeringar, bygglov, anbudshantering med mera kommer startmöte för projektet att bygga miljöhus och göra om utemiljön äga rum under vecka 3 2020. Vald huvudentreprenör är MVB. Mer information kommer att publiceras under projektets gång och färdigställande är estimerat att ske under April 2020.