Från och med måndagen 27/4 är parkeringsplatserna på Vagnmansgatan stängda p.g.a. pågående arbeten med utemiljön.

Vi ber er också att flytta era cyklar som står vid entréerna Vagnmansgatan nr 18-22 samt entréerna vid Handelsmansgatan 2. Cyklar som står kvar kommer att flyttas (eventuella lås klipps upp) till
cykelkällaren i respektive hus.

Arbetena beräknas att pågå till den 12/5 och parkeringsplatserna beräknas att öppnas igen den 13/5.

Vid frågor kontakta Mattias Johansson på MVB: 0730-78 82 56