Då balkongsågningen är avslutad är det tillåtet att öppna fönster som vetter mot innergården.

Har ni frågor gällande entreprenaden, kontakta Balcona eller projektledare från HSB.

Kontaktpersoner:
Mats Ottosson, Balcona, 070-824 75 89
Marie Sandberg, Projektledare HSB Nvs, 042-19 95 06