För boende på Vagnmansgatan 18-22 är det nu tillåtet att börja använda de nya balkongerna. Se även Skötselråd, regler och säkerhetsföreskrifter för de nya balkongerna.

Slutbesiktning har genomförts och slutbesked inväntas för balkongerna på Handelsmansgatan 2a-c. Det är alltså inte än tillåtet att gå ut på balkongerna. Kommunens handläggare kommer att tidigast måndag den 19/3 behandla ärendet. Slutbesked inväntas snart därefter.