Kamera i soprummet

Styrelserna för Trasten och Örnen har en längre tid försökt få bukt med våra gemensamma problem i soprummet.
P.g.a. många boende och lokalinnehavares oförmåga att sortera rätt, trycka ihop kartonger, sätta spannar i varandra och dessutom ofoget att ställa soffor, tv-apparater och andra grovsopor på golvet i soprummet så har kostnaderna för vår sophantering skjutit i höjden. Extra tömningar och transport av möbler m.m. till soptippen kostar ca 200 kr i månaden för varje bostadsrättshavare och lokalinnehavare. För att komma till rätta med de här problemen har vi nu satt upp en övervakningskamera i soprummet.

Med hopp om gemensam bättring!
Styrelsen för Trasten respektive Örnen