Information från Balcona:

Under perioden som löper från nu fram till den 14 mars 2018 kommer vi behöva tillträde till era lägenheter i viss mån för att göra småjusteringar som framkom på förbesiktningen. Vi kommer göra dessa justeringar löpande under de kommande veckorna för att allting ska vara åtgärdat till slutbesiktningen som är planerad till den 14 mars.

Med vänlig hälsning, Balcona Syd AB